angela-merkel-SheConsultDuitsland wil meer vrouwen in de top en voert een vrouwenquotum in!

Onze grote buren nemen hun ambitie om meer balans te ontwikkelen in de top van hun bedrijven serieus. Er is vandaag een akkoord bereikt over de invoering van een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven.  De regeringspartijen CDU/CSU en SPD hebben afgesproken dat vanaf 2016 minimaal 30 procent van de topfuncties door vrouwen moet worden bezet. Het quotum geldt voor de raden van commissarissen van de honderd grootste Duitse bedrijven, zoals Volkswagen en Siemens. Uitzonderingen zijn niet mogelijk. Als er voor een functie geen geschikte vrouw wordt gevonden, blijft de stoel simpel leeg.

Dit vind  ik heel goed nieuws.
Omdat ik alle maatregelen die helpen om meer vrouwen op topposities te benoemen, goed nieuws vind.

Alleen maar jammeren en onze mannen- de zogenaamde hoeders van het glazen plafond-  de schuld te geven, helpt niet. Dat helpt al ruim dertig jaar niet.

Dus ja, van boven trekken aan vrouwen door middel van een quotum,
in het midden werken aan bewustwording en diversiteit, en van onderop duwen.
Vrouwen omhoog duwen, door hun ambitie en talenten te ondersteunen, en goede oplossingen te ontwikkelen voor de bekende culturele barrières.
Opdat we nu eindelijk eens wat meer evenwicht krijgen.

Want, dat is inmiddels overduidelijk aangetoond, dat is goed voor vrouwen en mannen, goed voor de resultaten van bedrijven en instellingen, goed voor de mensen die werken, en goed voor de maatschappij als geheel.
Op de universiteiten en hoge scholen hebben we die balans al bereikt. Nu nog wat politici met daadkracht en ook bij onze bedrijven en instellingen komt het goed.

Ik ben een blij mens vandaag!

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.Je bent succesvol aangemeld voor de SheNews!