Een slimme meid

Kernkwaliteiten

Wat is jouw kernkwaliteit?

Overzicht

Kernkwaliteit Valkuil Uitdaging Allergie
Aanpassingsvermogen Onderworpenheid Initiatief Dictatoriaal
Analytisch Gevoelloos Gevoelig Sentimenteel
Autonoom Eenzaam Teamwerk Afhankelijk
Behoedzaamheid Twijfelen Slagvaardigheid Onbedachtzaamheid
Bescheidenheid Onzichtbaarheid Profileren Arrogant
Bondigheid Ongenuanceerd Tact Langdradig
Consequent Star Flexibel Geen eigen mening
Creativiteit Chaos Discipline Bureaucratie
Daadkracht Drammerigheid Geduld Passiviteit
Diplomatie Afstandelijkheid Confronteren Eigenwaan
Empathie Sentimenteel Beschouwen Afstandelijkheid
Enthousiasme Impulsiviteit Realisme Pessimisme
Flexibiliteit Zwierigheid Standvastigheid Dogmatisch
Gedrevenheid Fanatisme Nuchterheid Passiviteit
Gedisciplineerd Starheid Flexibiliteit Chaos
Geduldig Passief Daadkrachtig Drammerig
Gereserveerdheid Afstandelijkheid Zelfverzekerdheid Arrogantie
Gevoeligheid Opgefokt Gereserveerdheid Kilheid
Hulpvaardig Opoffering Zelfstandigheid Egoïsme
Improvisatie Chaos Doeltreffendheid Onverbiddelijkheid
Inlevingsvermogen Opoffering Loslaten Nonchalance
Kalmte Traagheid Energiek Opgefokt
Krachtig Agressief Terughoudend Passief
Loyaliteit Slachtoffergevoel Zelfvertrouwen Oneerlijkheid/ Hoogmoed
Luisteren Passiviteit Assertiviteit Dominant
Nuchterheid Afstandelijkheid Meelevendheid Zweverigheid
Ontvankelijkheid Afwachtend Stelling nemen Ongenuanceerdheid
Onzelfzuchtig Verkwistend Verstandig Krenterig­
Oprechtheid Botheid Tact Manipulatie
Optimistisch Naïviteit Alert Pessimisme
Overtuigen Fanatiek Behulpzaam Laissez-faire
Precisie Perfectionisme Flexibiliteit Chaos
Realisme Onverschilligheid Openhartigheid Naïviteit
Stiptheid Opgefokt Ontspannenheid Gemakzucht
Trouw Slaafs Zelfstandigheid Eigenzinnig
Verantwoordelijkheid Overbelast raken Hulp vragen Slachtoffer
Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Strijdlust Ongenaakbaarheid
Vertrouwelijk Saai Innovatief Arbitrair
Vriendelijkheid Braafheid Lef Genadeloosheid
Vrijgevig Grenzeloos Grenzen stellen Egoïsme
Weloverwogen Besluiteloosheid Zelfverzekerdheid Eigenwaan
Zelfverzekerd Arrogant Bescheiden Middelmatig
Zorgvuldigheid Pietluttigheid Losbandigheid Nonchalant
Zorgzaamheid Betutteling Loslaten Desinteresse

 

Wat jouw uitdaging?

En hoe ga je die aan?