Header-SheNews-4-9-2016-Trump-iConneqt

Deze  tekst zou de bijzondere Amerikaanse presidentskandidaat gezegd kunnen hebben. Zou hij rapporten lezen?
En dan speciaal het uitgekomen rapport The Female Board Index van de TIAS School for Business and Society? Want daar uit blijkt dat we bergafwaarts gaan met het vrouwelijk leiderschap in ons land.

Minder vrouwen in de top
TIAS, onder leiding van Prof. dr. Mijntje Lückerath, nam in de jaarlijkse Female Board Index 83 Nederlandse beursfondsen onder de loep. Op dit moment worden 7,1 procent van de bestuursfuncties bekleed door een vrouw. Dat is minder dan vorig jaar. Een daling is nog niet eerder voorgekomen. In totaal tellen de beursgenoteerde bedrijven nu 15 vrouwelijke bestuurders, tegen 17 vorig jaar. Van de in totaal 212 bestuurders zijn er nu 15 vrouwen.

Tja……al die aandacht van de minister, al die investeringen en inzet van het rijk, al die subsidies en de inzet van vele clubs die zaken moeten veranderen zetten blijkbaar geen zoden aan de dijk.

De vraag is hoe komt dat nu? Is het echt dat mannenbolwerk, houden mannen ons vrouwen tegen? Moet er een verplicht quotum komen zoals bijvoorbeeld in Duitsland?
Maar in Nederland weten we aan de bestuurstafel ondertussen wel dat gemengde teams beter presteren. Dat is al vaak vastgesteld Zou het niet kunnen liggen aan het feit dat wij wereldkampioen deeltijdwerken zijn?

Besturen is topsport en hoe leven topsporters?
Heeft het niet te maken deeltijdwerken? Dat het in ons land nog vaak de vrouw is die voor de thuis- en zorgtaken verantwoordelijk is? Dat slechts 23% van de vrouwen voltijds werkt?
Om in de top te komen moet je meer dan voltijd werken. Het is topsport, je moet het verdienen en waarmaken.

top-vrouwen-convergentiePeter Hein van Mulligen, hoofd-econoom bij het CBS heeft vastgesteld, dat het percentage van vrouwen aan de top van Neerlands 1.000 grootste bedrijven, ongeveer gelijk is aan het percentage voltijd werkende vrouwen in ons land. Wanneer je dus weet dat de top in het bedrijfsleven voor 81 % bestaan uit voltijd werkende mannen van bover de 45, en dat afzet tegen het mandje met van slechts 18% fulltime werkende hoogopgeleide 45 + vrouwen, dan kun je je eigenlijk niet verbazen over die scheve verhouding, toch?
Het mandje waarin naar vrouwelijk talent gevist moet worden is simpel veel te klein.

We moeten beginnen met de jonge generatie vrouwen en hun partners
Het heeft te maken met ons vrouwen en mannen zelf.
Daar zit mijns inziens een oorzaak. Teveel vrouwen haken af, ergens tussen hun dertigste en veertigste levensjaar, en gaan 3 dagen of minder in de week werken. We investeren miljoenen in onderwijs, in even zovele miljoenen talentvolle vrouwen, echter zonder het gewenste resultaat.

We zullen dus met z’n allen in staat moeten zijn te zorgen dat meer vrouwen voltijd hun talenten kunnen inzetten.
Gezien de praktijk, ben ik niet optimistisch dat we dit snel gaan realiseren.
Mijn hoop is gevestigd op de nieuwe generatie mannen en vrouwen. De generatie van mijn kinderen die ook de instelling (net als ik vroeger) van ‘we hebben beiden gestudeerd, willen beiden werken en gaan dus ook beiden evenveel zorgen’ hebben.

We weten uit dertig jaar ervaring met geweldig opgeleide vrouwen die wel willen maar waarbij het niet lukt, dat de praktijk weerbarstig is. Ze willen wel, ze werken er hard voor, maar dan gaat het toch ergens onderweg fout. Door allerlei oorzaken.
Volgens mij moeten we daar als overheid, werkgevers, mannen èn vrouw
en, op inzetten.

Dit moest ik deze regenachtige zondag even met je delen.
Het TIAS rapport kun je hier inzien.>

beeld bron: FD, Peter Hein van Mulligen CBS