Ik had een cliënte José die bij mij kwam met beginnende burn-outklachten. Oorzaak van de klachten was dat ze een nieuwe leidinggevende had gekregen waarmee ze niet door een deur kon. Ze was blij als hij met vakantie was, dan kon ze gewoon ademhalen.

Ik vroeg haar wat ze tot nu toe gedaan had om daar iets aan te veranderen en toen bleek dat ze steeds dezelfde strategie had geprobeerd, namelijk bespreekbaar maken en zich aanpassen. En dat hielp dus niet.

Ik maak in zulke situaties altijd dankbaar gebruik van het gedachtegoed van Stephen Covey: de Cirkel van Betrokkenheid en de Cirkel van Invloed. In je Cirkel van Betrokkenheid zit alles waar je druk over maakt. Zoals de hongersnood in Ethiopië, je zieke kind, de boodschappen en die leidinggevende. In je Cirkel van Invloed zit alles waar je invloed op hebt, zoals de boodschappen. Covey zegt nu dat je alles wat in de Cirkel van Betrokkenheid zit, moet proberen in je Cirkel van Invloed te krijgen. En als dat niet lukt moet je stoppen en je er dan ook verder niet druk over maken.

Wat José nu deed was dat ze probeerde de relatie met haar leidinggevende in die cirkel van invloed te krijgen, steeds maar weer op dezelfde manier. En daar word je doodmoe van.

Maar wat ze moet doen is kijken of er andere strategieën denkbaar zijn. Zo zou ze bijvoorbeeld kunnen kijken welk persoonlijkheidstype zij is en welke haar baas is. Zitten daar mogelijke aanknopingspunten? Of wat of wie in de organisatie kun je mobiliseren om de relatie te verbeteren? Als dat niet lukt, dan moet je concluderen dat dat dus niet lukt. En dan zijn er twee opties. Of die baas eruit of ik eruit.

Mijn voorstel is dan om te kijken naar de beste optie, de baas eruit. Hoe reëel is dat? Soms heel reëel, dan ligt de baas al slecht in de organisatie en kan jij net het aanzetje geven tot ontslag. En dan kun je dus kijken naar welke strategie je daarvoor gebruikt.

Maar vaker is het niet opportuun en is de beste keus om zelf weg te gaan. In het geval van José was dat zo. We hebben eerst nog een andere strategie geprobeerd, maar die werkte niet. En toen was er geen andere conclusie dan dat José weg moest gaan, een andere baan moest gaan zoeken. Nog veel langer blijven en maar steeds hetzelfde blijven doen zou uiteindelijk ook heel slecht voor haar gezondheid zijn.