safe_imageDe economische zelfstandigheid van vrouwen is iets gestegen, volgens het CBP. En dat komt omdat met name doordat er in de groep vrouwen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt nog relatief weinig werkzame vrouwen zitten. Daardoor groeit het aandeel van werkende vrouwen vanzelf verder.
Zo is in de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar 69,9% van de mannen economische zelfstandig en 61,9% van de vrouwen. In de groep van 50 tot 55 jaar is dat verschil het dubbele, met 79,6% versus 56,6%.

Maar dan nog steeds is het verontrustend dat in de groep vrouwen van 25 tot 30 nog steeds 38,1% niet economisch zelfstandig is! In de leeftijdsgroep daarboven is het iets beter, ‘slechts’ 33,2% en daarna wordt het aantal economisch afhankelijken weer groter, en wordt ook het verschil met mannen steeds groter.

Kortom, het blijft zorgelijk! Wat gaan we hier aan doen?

 

Nog altijd is meer dan de helft van de vrouwen in Nederland financieel afhankelijk.
FD.NL