Naar aanleiding van een intervisie die ik gaf bij een grote zorgorganisatie, wil ik het hebben over vergaderen en vergadertechnieken. Daar begeleid ik een aantal vrouwelijke managers. Tijdens die intervisie spraken we over vergaderen en bespraken we een aantal vragen. Hoe kun je ervoor zorgen dat zo’n vergadering bijdraagt aan teambuilding? Hoe haal je als leidinggevende het maximale uit die vergadering? Maar ook: hoe ga je zelf om met zo’n vergadering? Wat is jouw rol?

In de discussie die we kregen, zeiden vrouwen: “Wat we merken is dat mannelijke collega’s de neiging hebben om over ieder onderwerp nog eens een keer hun plas te doen. Dus dan heeft iemand al een keer iets aangegeven en vervolgens gaan ze dat gewoon nog eens herhalen. Moet ik daar nou aan meedoen, moet ik dat nou ook gaan doen om gehoord te worden? Of is er een andere manier om ook gezien te worden?”

Dat is altijd een lastige vraag, want als jij ook mee gaat doen met het ‘nog eens een keer overheen plassen’, loopt zo’n vergadering alleen maar uit. Dus het hangt van de voorzitter af, in hoeverre zo’n voorzitter het toestaat dat iemand nog eens uitgebreid hetzelfde verhaal gaat vertellen. Dus daar is ook een rol voor de voorzitter weggelegd. Maar als die herhalingen gebruikelijk zijn, ontkom je er bijna niet aan om dat ook te doen.

Maar er is ook een andere mogelijkheid. Zorg ervoor dat je aan het begin van het onderwerp waar je iets van vindt al jouw zegje doet. Zodra iemand met jouw idee aan de haal gaat, pak het dan weer terug. En zeg iets van: “Goh, fijn Paul, dat jij mijn idee ondersteunt. Hoe kunnen we het naar een groter plan brengen?” Daarmee kun je ook een beetje de vaart houden in die vergadering en blijf jij wel gewoon zichtbaar als eigenaar van dat idee.